Peter Paul Witsen
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

M (06) 24942663
witsen@westerlengte.nl

     

Ruimtelijke planning verandert. Georganiseerde groei maakt plaats voor geleidelijke transformatie. Een kansrijke strategie bindt investeerders en gebruikers, en biedt het perspectief van een ruimtelijke kwaliteit waarin zij zich herkennen.

WESTERLENGTE tekst en advies voor ruimte en beleid, de freelance-praktijk van Peter Paul Witsen, adviseert over de strategie bij het opstellen en uitvoeren van het plan. En zorgt voor toegankelijke en inhoudelijk onderlegde planteksten. Bij Westerlengte kunt u ook terecht voor essays en journalistieke producties over planologie, stedenbouw en landschap.
Recent verschenen 1/2 >>

        

Kracht van Regionaal Ontwerp - 25 jaar vormgeven aan Zuid-Holland, co-auteur, bestel hier

Nationaal Park Nieuw Land - onderbouwing van de aanvraag, tekst, download hier

De haven van Rotterdam - wereld tussen stad en zee, bijdragen, bestel hier

Hart en Ziel, publicatie Gouden Piramide 2016, samenstelling, bestel hier